Onze diensten

Op jouw maat, daar gaan we voor!

In een eerste contact proberen we zicht te krijgen op jouw specifieke vragen en problemen. Die kunnen heel verscheiden zijn aangezien we zowel voor vzw’s, eenmanszaken als vennootschappen werken.

Een paar voorbeelden:

Voor starters

 •     hoe start ik op als zelfstandige en hoe organiseer ik mijn administratie om aan alle verplichtingen te voldoen?
 •     ik heb een idee voor een activiteit maar weet niet of ik dit best onder
 •     de vorm van een eenmanszaak of vzw doe.
 •     kan ik een vennootschap oprichten, en zo ja, in welke vorm doe ik dit het beste?
 •     ben ik btw-plichtig en wat zijn de consequenties?

Voor ondernemingen

 •     ik heb geen duidelijke kijk op de financiën van mijn zaak / organisatie
 •     als zelfstandige of vennootschap wil ik (meer) advies rond voorafbetalingen van belastingen en sociale bijdragen
 •     ik wil een dossier indienen bij de bank om een lening te krijgen
 •     ik moet een financiële afrekening maken voor een subsidiërende
 •     overheid
 •     we hebben projecten met verschillende budgetten en hebben
 •     niet steeds een overzicht van de stand van zaken
 •     we krijgen onze belastingaangifte niet ingevuld
 •     we zoeken iemand die de jaarafsluiting van onze boekhouding kan verzorgen

Uiteraard bespreken we vrijblijvend de verschillende mogelijkheden
tot samenwerking. Desgewenst maken we gratis een offerte.